للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

מערכת בריאות ציבורית חזקה היא אבן יסוד מרכזית בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. בשנים האחרונות מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם אתגרים עצומים ובתקופת המלחמה ביתר שאת.

בתוך מציאות מורכבת ורצף של משברים נדרשת המערכת לתפקד בזירות מרובות ובאי וודאות מתמשכת. לצד אתגרי המלחמה, מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרים הנוגעים להזדקנות האוכלוסייה, עליה בתחלואה הכרונית, מחסור בהון אנושי, אי שוויון בשירותי בריאות, ובריאות הנפש העוברת בימים אלו הגדרה מחודשת מול צרכי האוכלוסייה בימי המלחמה ונוכח השלכותיה.

בכדי להתמודד עם אתגרים אלו, ולשמר מערכת בריאות מצוינת ופורצת דרך, יש צורך בהמשך פיתוח רשת מנהיגות מקצועית, ראויה לאמון, ערכית, יוזמת, מקדמת ופועלת באמון שתייצר שיתופי פעולה בין כלל השחקנים במערכת הבריאות.

מיזם ענבר

מיזם ענבר הוא מיזם משותף של משרד הבריאות וארגון מעוז, שמטרתו ליצור רשת מנהלים ומנהיגים בכירים שפועלת יחד כדי לקדם את מערכת הבריאות של ישראל.  המיזם פועל להרחבת מאגר המועמדים לתפקידי ניהול בכירים, בניית שפה משותפת והגברת האמון בין בעלי התפקידים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, ובמסגרתו פועלת רשת ענבר – מרחב לשיתופי פעולה ולעשייה משותפת נוכח אתגרי מערכת הבריאות. המיזם מהווה חלק מהמהלך הלאומי הכולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל – "עתודות לישראל".

תכנית ההכשרה

תכנית ענבר מהווה פרק ההכשרה במיזם ענבר, ומטרתה לפתח ולייצר רשת של מנהיגים ומנהיגות ראויים לאמון ומובילי שינוי מכלל חלקי מערכת הבריאות ומכלל הקהילות בחברה הישראלית. עמיתי ענבר שמסיימים את תכנית הכשרה יצטרפו לרשת מעוז ולרשת "עתודות לישראל" – מרחב להמשך למידה במיקוד מנהיגות מקצועית, לחיבורים ולשיתופי פעולה, ולהובלה של יוזמות ועשייה משותפת. עד כה חברי/ות ברשת ענבר 174 עמיתים שמובילים תהליכים משמעותיים בכל חלקי מערכת הבריאות בישראל.
אנו מחפשים רופאות ורופאים (גם בתחום החינוך הרפואי) וכן מנהלות ומנהלים מובילי שינוי מכלל המקצועות והארגונים במערכת הבריאות, וממגוון קהילות בחברה הישראלית.
כמו כן, השנה על רקע אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה, אנו מבקשים לשלב בתכנית עמיתים הנמצאים בעמדות מפתח רלוונטיות לאתגרי השעה, שפעלו במנהיגות ומקדמים פעולות משמעותיות תחת תנאי חירום מתמשכים ובמציאות הדורשת עוצמות אישיות ומקצועיות ייחודית.

מסגרת התכנית

מחזור י' של התכנית יפתח בנובמבר 2024 וימנה כ-26 עמיתות ועמיתים

calendar

התכנית כוללת כתשעה שבועות של למידה פעילה ומאומצת (כ- 45 ימי פעילות)

הפרוסים לאורך שנה, מתוכם כשבועיים למידה בחו"ל (פרק הלמידה בחו"ל יתקיים בכפוף למצב הביטחוני בארץ ובעולם).
באחד ממסלוליה, כוללת התכנית לימודי תואר MBA עם התמחות במנהל מערכות בריאות.

notepad (2)

התכנית מתקיימת בפורמט On The Job Training

במטרה לאפשר עבודה ולמידה תוך התמודדות מתמידה עם אתגרי המציאות.

מה כוללת התכנית?

היכרות משמעותית עם אתגרי החברה הישראלית

והעמקה בתחומי הליבה של מערכת הבריאות

למידה על מנהיגות בונה אמון

למידה על הקשר בין מנהיגות בונה אמון כתפיסה ופרקטיקה להתמודדות עם האתגרים האסטרטגיים של מערכת הבריאות

למידת עמיתים

למידה במסגרת קבוצת עמיתים מגוונת ומגובשת, הכוללת היוועצות וקידום אתגרים אישיים ומשותפים

כלים ליישום והובלת שינוי

רכישת כלים ומיומנויות להובלת שינוי ותרגול שלהם לאורך התכנית

פרק הכשרה בחו"ל

יתקיים בכפוף למצב הביטחוני בארץ ובעולם

לימודי תואר MBA עם התמחות במנהל מערכות בריאות במימון מלא

בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, במימון מלא (בכפוף למסלול ההכשרה הנבחר, פירוט בהמשך)

התנסות מעשית

בעבודה בשדה הניהולי או בהובלת תהליכי שינוי במסגרות שונות, ובתוך כך התמחות-על במנהל רפואי לרופאים המעוניינים בכך

מסלולי התכנית

תכנית ענבר בנויה משני מסלולים וההרשמה תתבצע מראש לאחד מהם*

מסלול מלא

המשלב את תכנית ההכשרה ותואר MBA עם התמחות במנהל מערכות בריאות במימון מלא בבית הספר למנהל עסקים ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

מערכות הבריאות בישראל ובעולם עוברות תהליכי שינוי מהירים המחייבים מענה ניהולי בזמן אמת. ניהול מערכות בריאות מצריך, מעבר לידע הרפואי, היכרות והבנה מעמיקה של כל ההיבטים הארגוניים הן ברמת העובד, הן ברמת הארגון והן ברמת מערכת הבריאות בישראל. כיום, התואר מהווה דרישה לחלק מהתפקידים הבכירים במערכת הבריאות בישראל.
המסלול המלא של תכנית ענבר כולל לימודי תואר MBA אשר נבנה במיוחד עבור עמיתי התכנית ומעניקים לסטודנטים/ות הן רקע אקדמי והן כלים פרקטיים לניהול מערכות בריאות מורכבות. במסגרת התואר מושם דגש על התאמת תכני ושיטות הלימוד למנהלות ומנהלים במערכת הבריאות. במרבית הקורסים מוגשות עבודות (במקום בחינות) ויש דגש על רכישת מיומנויות, התנסות, הרצאות של בכירות ובכירי מערכת הבריאות בישראל, עבודה בצוותים ויישום של החומר האקדמי על הארגונים בהם מועסקים העמיתים. הקורסים כוללים הן תחומי ליבה במנהל עסקים (למשל שיווק למערכות בריאות, ניתוח סטטיסטי של בסיסי נתונים רפואיים) והן קורסי עומק דוגמת ניהול איכות בשירותי בריאות, כלכלת בריאות, ניהול חדשנות ויזמות, תכנון מבני בריאות ועוד.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי בתל-אביב (יום לימודים מלא בשעות 8:00-20:00) במשך שנתיים (כולל סמסטר קיץ). פרטים אודות תנאי הקבלה מופיעים מטה.

בעלי תואר MD/DMD ללא תואר שני ניהולי קודם מחויבים להירשם למסלול המלא הכולל לימודי תואר. זאת בכדי להכשיר את העמיתים לעמוד בתנאי הסף לתפקדי ניהול, כפי שחלים במרבית הארגונים ובחלק משמעותי מן התפקידים שאליהם מכוונת התכנית.

מסלול ללא לימודים אקדמיים

מסלול אפשרי למועמדים אשר השלימו בעבר תואר שני ניהולי קודם (MBA, MHA, MPH) או למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר (ראה פירוט מטה).

מסלול אפשרי למועמדים אשר השלימו בעבר תואר שני ניהולי קודם (MBA, MHA, MPH) או למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר (ראה פירוט מטה). המשתלבים במסלול זה משתתפים בתכנית ההכשרה (כמפורט לעיל) וכן מחויבים ללימודים בקורס אקדמי אחד ממוקד שתכליתו ליצר בסיס מקצועי ועדכני לסוגיות ואתגרים מרכזיים במערכת הבריאות בישראל, בשיתוף נציגים בכירים מכלל מערכת הבריאות. חובת ההשתתפות בקורס זה חלה על כלל העמיתים בתכנית. הקורס יתקיים באוניברסיטת תל אביב למשך סמסטר שלם, אחת לשבוע (ימי רביעי 8:00-13:00) בחודשים נובמבר עד פברואר.
יודגש כי בעלי תואר שני ניהולי קודם שעומדים בתנאי הקבלה ויהיו מעוניינים בלימודי התואר, יוכלו להשתלב בהם.

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות להסיט מועמדים בין המסלולים בהתאם לשיקולים מקצועיים

דרישות התכנית

61-65-61.png

מוטיבציה להשתלבות בתפקידי מנהיגות והובלה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

61-65-62.png

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

61-65-63.png

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך תקופת ההכשרה.

61-65-64.png

השתתפות בכל מפגשי התכנית שחלקם כוללים לינה, ונסיעה של כשבועיים לחו"ל בכפוף למצב הביטחוני בארץ ובעולם.

מפגשי התכנית יתקיימו באופן פיזי, ומרביתם יתקיימו באזור המרכז.

61-65-65.png

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום התכנית.

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים להגשת מועמדות לתכנית ענבר

עבודה בתפקיד ניהולי

התחייבות להמשיך לעסוק בתפקידי ניהול במערכת הבריאות הציבורית לפחות 5 שנים מתום התכנית

זמינות מלאה להשתתפות בתכנית

אופק תעסוקתי ניהולי של לפחות 8 שנים

מועמדים מהמגזר החברתי/העסקי - התוכנית מיועדת לדרגי מנכ"ל/ סמנכ"ל/ יו"ר/ מועמדים בעלי השפעה בקנה מידה ארצי על מערכת הבריאות

תנאים הכרחיים נוספים להגשת מועמדות למסלול המלא הכולל לימודים אקדמיים

• ד"ר לרפואה (MD) או דוקטור לרפואת שיניים (DMD)
• בעלי תואר שלישי PhD
• בעלי תואר "מוסמך" בממוצע 85 ומעלה מתחומי: הנדסה, כלכלה, מדעים מדוייקים, מדעי החיים, מדעי הניהול, מדעי המוח, סיעוד, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מינהל מערכות בריאות (MHA)
• בעלי תואר "בוגר" (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 90 ומעלה מהתחומים: הנדסה, מדעים מדוייקים או פסיכולוגיה

תואר קודם שאינו עומד בכללים המופיעים בסעיף א'

 • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) בציון סופי שאינו נמוך מ- 75
 • בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי שאינו נמוך מ- 80

הוכחת יכולת כמותית – עמידה באחת האפשרויות הבאות:

 • בעלי ציון 45 ומעלה במבחן GMAT (החלק הכמותי בלבד)
 • בעלי ציון פסיכומטרי 131 ומעלה בחלק הכמותי בלבד

* מועמדים אשר השלימו את לימודי התואר בחו"ל בשפה זרה שאינה אנגלית יידרשו לעבור בחינת פטור באנגלית עד תחילת הלימודים.

* מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם.

יתרון יינתן ל:

 • מנהיגים\ות שפעלו ופועלים להשפיע על מערכת הבריאות בתקופה האחרונה
 • מנהיגים\ות המקדמים פעולות לצמצום פערי בריאות בפריפריה ושיתופי פעולה בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה
 • בעלי\ות עיסוק משמעותי בתחום החינוך הרפואי ומוטיבציה להשפיע ולקדם תחום זה

חברי רשת ענבר

עדי פריזן רביד

סגנית מנהלת בית החולים וולפסון

ארז קרפ

סגן מנהלת בית החולים בילינסון

אלי פולק

מנכ"ל איחוד הצלה

הוניידה דראושה

רופאה פנימאית, מנהלת רפואית עולם הבית- אשפוז בית אקוטי ויחידה לטיפולי בית במכבי שירותי בריאות מחוז צפון

מופלח עתאיקה

מנהל מינהלת נגב דרומי במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

אפרת גיל

סגנית מנהל בית החולים העמק

יעל דקל

סגנית מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים

מיסא עליאן

מנהלת סיעוד במינהלת מזרח ירושלים בשירותי בריאות כללית

עלי אלהואשלה

מנהל רפואי במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

יותם שנהר

מנהל אגף המעבדות בלאומית שירותי בריאות

לילך דידי

סגנית מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי לגליל

קטי בר שלום

מנהלת אגף טכנולוגיות מידע, מאוחדת

סלאם חדיד

מנהלת, בית הספר האקדמי לסיעוד אי.מ.מ.ס. נצרת

נתנאל (מיקי) אלמקיאס

מפקד בה"ד 10, חיל הרפואה, צה"ל

שחר שפירא

עוזר למנהל בית החולים הכללי בהנהלת המרכז הרפואי שיבא

שמעון בורשטיין

סגן מנהל בית החולים הפסיכיאטרי מרחבים (באר יעקב)

מיכל יהודאי ידיד

מנהלת המחלקה לתשתיות מידע ונתונים, מנהל האחיו•ת- משרד הבריאות

מנחם ביתן

רופא מחוזי, מחוז ירושלים, קופ"ח מאוחדת

נעמה פרי כהן

מנהלת אגף טכנולוגיות, דיגיטל וחדשנות בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

גלעד בודנהיימר

ראש אגף שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות

אורית שטיין- רייזנר

מנהלת בית החולים שיקומי רעות תל אביב

אברהם יצחק

מנהל רפואי באסותא באר שבע

רבקה שלזינגר

ראש מינהל כלכלה במרכז הרפואי מעייני הישועה

פואד אלצאנע

אחראי רפואת ילדים במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

שירלי פורטוגיז

מנהלת המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

ראמי גריפאת

מנהל מרפאת החיסונים, מרצה לברה"צ בפקולטה לרפואה בטכניון ומרצה למנהל מערכות בריאות

אורלי ברק-צפריר

מנהלת בית החולים השיקומי לפצועי מלחמה; מנהלת המערך הגריאטרי ומ"מ מנהלת היחידה לקידום רופאים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

אריאל בן יהודה

מנהל מחלקה א' במרכז לבריאות הנפש שלוותה בשירותי בריאות כללית

איברהים אבו כף

רופא מומחה ברפואת ילדים, מחוז דרום בשירותי בריאות כללית וחבר מועצה אזורית אלקסום מטעם היישוב אום בטין

הדר שלו

מנהל המערך לפסיכיאטריה במרכז הרפואי סורוקה

שגית ארבל-אלון

רופאה ראשית, מנהלת מערך שירותי הבריאות במשרד הרווחה

צחי שטרן

מנהל מחוז צפון לאומית שירותי בריאות

רחלי שרון גרטי

מנהלת שירות לעבודה סוציאלית גהה, פרוייקטורית חוסן ושחיקה שירותי בריאות כללית

שני ברוש

סגנית מנהל המרכז הרפואי כרמל

טל נשרי

סגנית היועצת המשפטית למשרד הבריאות

אסי סיקורל

מנהל חדשנות מחוז דרום בשירותי בריאות כללית ורופא כפר

אורלי עמרם

אחות מפקחת מחוזית בלשכת בריאות מחוז אשקלון במשרד הבריאות

איתן לבון

סגן מנהל בית חולים קפלן

יפעת פרץ מולינס

מנהלת אגף הכספים והשכר במרכז הרפואי שמיר

נאיל אליאס

מנכ"ל בית החולים הצרפתי בנצרת

טלאור זק"ש

מנכ"ל eHealth Ventures

רונן וינר

מנהל פיתוח עסקי בחברת קיוריספונס (curesponse)

רויטל בר אושר (לוי חברוני)

מנהלת מינהלת באר שבע במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

אמיר שלייפר

מפקד הרפואה בפיקוד הצפון בצה״ל

רחל פיגרוה

מנהלת אדמיניסטרטיבית במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

אכלאס סעדאלדין

מנהלת מרכז בריאות האשה כרמיאל בשירותי בריאות כללית

אורלי גרינפלד

משנה לראש אגף רפואה באסותא מרכזים רפואיים

יוני יוסף

רע"ן מבצעים ורפואה אווירית, צה"ל

רבקה רודנסקי

מנהלת אגף מערכות מידע במרכז הרפואי שערי צדק

יעל קוטר-דורון

לשעבר סגנית מינהלת רפואית מחוזית במכבי שירותי בריאות

ישראל וינטרויב

מנכ"ל ומייסד עמותת נותנים מקום

אורלי פרנקל

מנהלת מחלקת שת"פ בי"ח קהילה ורצף טיפול בחטיבת בתי חולים של שירותי בריאות כללית

אורי יצקר

מנהל המחלקה הפסיכיאטרית לילד ונוער זיו

טל אדיב – ארד

פסיכיאטרית ראשית במשרד הרווחה

ירון סחר

מנהל אגף השיקום במשרד הבריאות

שלומית אבני וקנין

מנהלת אגף בכיר מחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והביטחון החברתי

לוסיאן טצה-לאור

ראש מחלקת הבריאות בחיל הרפואה צה"ל

מאור ממן

מנהל מרכז רפואי העמק

אליעז מילר

ממונה תיאום ופיתוח תשתיות רפואה בחטיבת בתי החולים של שירותי בריאות כללית

וסים דיביני

סמנכ"ל אי.מ.מ.ס הסקוטי (עמותת האם של בית החולים נצרת ובית הספר לסיעוד נצרת בכפר נצרת)

שרונה זלמנוב

מנהלת אדמיניסטרטיבית, המרכז הרפואי פלימן

נגה גל

מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה במרכז הרפואי אסף הרופא

דלית פורת בן עמי

מנהלת היחידה לרפואת הפה, הנהלה רפואית, במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה

לינור הדס רכב

עוזרת מנהל בית החולים במרכז לבריאות הנפש באר שבע

רועי קסוס

סגן מנהל בי"ח סורוקה

ויסאם מרעי

פסיכולוגית ראשית במחוז דרום בשירותי בריאות כללית

עדי רבקה ריינזילבר

מנהלת אדמיניסטרטיבית של המרכז הרפואי שניידר לילדים

אלון גלזברג

חיל הרפואה, צה"ל

יובל גפן

מנהל מעבדת מגהלאב צפון במכבי שירותי בריאות

דב בכר

רופא מומחה לפריון, מיילדות וגינקולוגיה

אפרת אפללו

ראש המנהלת לעידוד עלייה ולקליטה של רופאים ומקצועות רפואה נדרשים, משרד העלייה והקליטה

עפר אלמוג

ראש ענף הרפואה המבצעית, חיל הרפואה

סוניה כרכבי

מנהלת מינהלת כרמל במחוז חיפה והגליל המערבי בשירותי בריאות כללית

ארי לאודן

סגן מנהלת מינהל רפואי בבית החולים השיקומי רעות ת"א

ניסים חיים

סמנכ"ל משאבי אנוש ארגון ותשתיות ברמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

חדווה אמונה

מנהלת מחוז דרום בשירותי בריאות כללית

דועא בכרי

מנהלת מחלקת ילדים בבית החולים זיו

נזאר ג'יריס

סגן מנהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי בני ציון

חני סקאל

דיאטנית ראשית בלאומית שירותי בריאות

חתאם חוסין

סגנית מנהל המרכז הרפואי לגליל

גילי גבעתי

סגנית מנהל בית החולים ברזילי

אמיר עלימי

עוזר מנהל בית החולים נצרת ״אנגלי״

אסתי שלי

מנהלת אגף בכיר בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

ציפי בורנשטיין

מנהלת פרויקטים ויועצת בתחום הבריאות לעמותות, ארגונים ואנשים פרטיים

שרון אלרעי-פרייס

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

אריה מונק

מנכ"ל עמותת בית חם

אריק פורר

קצין רפואה באוגדה 162 בצה"ל

אלכסיי בלינסקי

מנהל תחום בכיר תכנון כוח אדם + משרד הבריאות

ליאור לבנשטיין

מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי לגליל ומשנה לדיקן לחינוך רפואי וראש ביה"ס לרפואה בפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי-בר אילן

אורי בלה

מנהל מרכז בריאות הילד במודיעין, אחראי חדשנות במחוז מרכז בשירותי בריאות כללית

ערד קודש

מנהל מערך בריאות הנפש, קופת חולים מאוחדת

נעה שבירו רוזמן

רופאת נפת פתח תקווה, לשכת הבריאות מחוז מרכז , משרד הבריאות

ענאן עבאסי

סגן מנהל המרכז הרפואי העמק

זיו פז

ראש אגף טכנולוגיות, שירותי בריאות כללית

הגר מזרחי

ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות

ברוך שטרן

מנהל מרחב בני ברק מכבי שירותי בריאות

פהד חכים

מנכ"ל המרכז הרפואי אי.מ.מ.ס הסקוטי

נרימאן כבהא

עוזרת מנכ"ל המרכז הרפואי מאיר

איריס קלירס

סגנית מנהלת בית חולים וולפסון

ליאור גילה

מנהלת הכספים של מרכז הרפואי העמק, שירותי בריאות כללית

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית פתוחה כעת ותיסגר ביום ראשון ה-2/6/2024 (ב- 12:00 בלילה).
תהליך המיון כולל שלושה שלבים, ולכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

שלב א'

הגשת מועמדות

מילוי שאלון הרשמה (כ -1/2 שעה).
סגירת שאלון ההרשמה: 2/6/2024, כ"ה אייר תשפ"ד.

שלב ב'

יום הערכה

הכולל חלק קבוצתי וראיון אישי (4 שעות).

ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 7/7/24, א' תמוז תשפ"ד
 • 9/7/24, ג' תמוז תשפ"ד
 • 10/7/24, ד' תמוז תשפ"ד

שלב ג'

ועדת קבלה

ראיון עם נציגי ועד המנהל וצוות המיזם (1/2 שעה).
ועדות הקבלה יתקיימו בתאריכים:
7/8/24, ג' אב תשפ"ד
8/8/24, ד' אב תשפ"ד

* נוכחות פיזית ביום הערכה אחד ובוועדת הקבלה אחת הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך
* בשלבים המתקדמים של תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה להשתתפות בתכנית
* במהלך תהליך המיון יתקיימו שיחות עם ממליצים, בהתאם להחלטת התכנית וצוות המיון

תהליך הקבלה מתבצע בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת של מובילי שינוי מכל חלקי החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה והינך בעמדת השפעה שלא באה לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות הכוללת הסבר מפורט על אודות עמדת השפעה זו.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: inbar.admissions@maoz-il.org או בטלפון 054-6397216.

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני inbar.admissions@maoz-il.org או בטלפון 054-6397216.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי לתכנית ייערך ב-20/5/24, י"ב אייר תשפ"ד, יום שני ב- 17:00. המפגש יכלול הצגה של המיזם, ארגון מעוז ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות. יש להירשם מראש בלינק מטה.

שאלות ותשובות

התכנית תחל בנובמבר 2024, ומורכבת משני מסלולים- מסלול עם לימודים אקדמיים ומסלול ללא לימודים אקדמיים: 

במסגרת תכנית ההכשרה תתקיים תכנית עמיתים להכשרת מנהיגות מחוללת שינוי במערכת הבריאות, היכרות עם מערכת הבריאות על כל חלקיה, פיתוח אישי של העמית/ה בדגש על מנהיגות ויכולות ניהוליות ובניית הקבוצה ורשת העמיתים. משך תכנית העמיתים הינו 12 חודשים. במסגרת נדבך זה יתקיימו מפגשי הכשרה. מפגשים אלו יתקיימו ברחבי הארץ (מרביתם באזור המרכז) והעמיתים ידרשו לנוכחות מלאה וללא זמינות לעבודה בימים אלו. 

במסלול המלא שכולל בנוסף לתכנית ההכשרה לימודים אקדמיים, ילמדו העמיתים תואר MBA עם התמחות במנהל מערכות בריאות בבית הספר למנהל עסקים ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא 8:00-20:00) במשך שנתיים (כולל סמסטר קיץ). התואר נבנה  במיוחד בעבור עמיתי התכנית וכולל הן קורסי ליבה במנהל עסקים והן תכנים ייחודיים למערכת הבריאות. בתואר השני משתתפים עמיתי ענבר ותלמידים הנרשמים למסלול האקדמי באופן עצמאי. מספר התלמידים בכיתה בכל שנה מוגבל לכ-35 תלמידים בכדי לאפשר חווית לימודים משמעותית וביסוס קשר אישי עם המרצים והתלמידים האחרים. 

למעוניינים בכך- נדבך מקצועי: התנסות מעשית בעבודה בשדה הניהולי או בהובלת תהליכי שינוי במסגרות שונות, ובכלל זה במסגרת התמחות על במנהל רפואי לרופאים. 

 • תכני הלימוד– התואר השני – Master of Business Administration (MBA) עם התמחות בניהול מערכות בריאות מקנה רקע אקדמי וכלים פרקטיים לניהול מערכות בריאות מורכבות. תכנית הלימודים המנוהלת ע"י פרופ' שרון טוקר ופרופ' גיל פייר, משלבת הן תחומי ידע ניהוליים הנדרשים לצורך קבלת תואר MBA (למשל ניהול אנשים (מיקרו ומאקרו), שיווק, ניהול ידע, מימון, אסטרטגיה, מערכות מידע ) והן קורסי עומק מתחום ניהול מערכות הבריאות בישראל (למשל מערכת הבריאות בישראל, דיני בריאות, כלכלת בריאות וניהול האיכות בשירותי בריאות). מושם דגש רב על חיבור בין הידע האקדמי לפרקטי, בין היתר באמצעות הגשת עבודות המתבססות על ארגוני בריאות קיימים וכתיבת פרויקטים מעשיים ופרויקט מסכם המתמקד בחדשנות בארגונים. סגל המרצים כולל את בכירי החוקרים/ות והמנהלים/ות במערכת הבריאות הישראלית. 
  מועדי הלימודים–  הלימודים מתקיימים בקמפוס הפקולטה לניהול ע"ש קולר (באוניברסיטת תל אביב) במהלך שנתיים (חמישה סמסטרים כולל סמסטר קיץ) בימי רביעי (יום לימודים מרוכז בין השעות: 08:00-20:00). מטלות הקורסים מחייבות הקדשת זמן נוסף בבית.  

  *לפרטים נוספים אודות התואר אנא פנו לרכזת התכנית האקדמית באוניברסיטה במייל: batial@tauex.tau.ac.il 

עמידה בכל התנאים של תכנית ההשרה במסלול ללא לימודים אקדמיים. בנוסף, הינך מחוייב ללימודים בקורס אקדמי אחד ממוקד שתכליתו ליצר בסיס מקצועי ועדכני לסוגיות ואתגרים מרכזיים במערכת הבריאות בישראל, בשיתוף נציגים בכירים מכלל מערכת הבריאות. חובת ההשתתפות בקורס זה חלה על כלל העמיתים בתכנית. הקורס יתקיים באוניברסיטת תל אביב למשך סמסטר שלם, אחת לשבוע (ימי רביעי 8:00-13:00) בחודשים נובמבר עד פברואר. 

מטרת ההתנסות המעשית היא להטמיע את מכלול הכלים וההתנסויות הנרכשים במהלך התכנית. כאן נמצא "מגרש המשחקים" בו באים לידי ביטוי הכלים האישיים והניהוליים עליהם שמים דגש בתכנית. עבור הרופאים מדובר בהתמחות על במנהל רפואי, או בחליפה אישית שנתפרת במקרים בהם התמחות אינה על הפרק. עבור אלו שאינם רופאים, מדובר בהמשך עבודה בשדה הניהולי הקיים. האחריות על מציאת המקום לעשות בו התנסות מעשית הינה של העמית, ובתכנית הוא ילווה בתהליך של שיקוף והיוועצות עמיתים. ההשתתפות בתכנית אינה מותנית בביצוע נדבך זה. 

רופאות ורופאים העוסקים באופן משמעותי ומובילים תהליכים פורצי דרך בתחום החינוך הרפואי בארגונם. נכון להיום, מיעוט הארגונים מעסיקים איש חינוך רפואי במשרה מלאה, ועל כן –  זהו אינו תנאי. עם זאת, על המועמד להביא לידי ביטוי עשייה משמעותית בתחום, תוך קיום תכנית לעתיד וראיית הנושא כמרכזי ביותר בעיסוקו.  

 

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות. 
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית- לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.  
 • מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת הבריאות. 
 • השתתפות בכל מפגשי התכניתעמידה במטלות הנדרשות ובכללי התכנית. התכנית כוללת לעתים לינה מחוץ לבית + פרק הכשרה בחו"ל אשר יתקיים כתלות במצב הביטחוני בארץ ובעולם (במידה והנסיעה תהיה לארה"ב, העמיתים ידרשו לויזה בתוקף).  
 • השתתפות פעילה גם כחבר/ת רשת לאחר סיום התכנית- הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.  
 • מוטיבציה ומחוייבות להשפיע על המרחב במקצועיות ובאמצעות שיתופי פעולה לטובת קידום מערכת הבריאות.  
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות). 

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה. 

 

העלות מסובסדת במלואה, ע"י משרד הבריאות וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים. הלומדים במסלול המלא הכולל תואר יירשמו עצמאית ללימודים ויקבלו החזר מלא על לימודי התואר. הנדבך האקדמי ממומן בחלקו על ידי מפעל הפיס ומועבר במסגרת מלגות לסטודנטים. 

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני inbar.admissions@maoz-il.org  או בטלפון 054-6397216. 

תהליך המיון של מחזור י' מתחיל במאי 2024 ויערך עד ספטמבר 2024 
תהליך המיון מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה. 
בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:12). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 26 ע"י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית ענבר, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז. 

תהליך המיון יסתיים בחודש ספטמבר ומחזור י' של התכנית יחל באוקטובר 2024. 

 התכנית בנויה על פורמט On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת. 

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי. 

יחס הרשמה למול קבלה הינו כ – 1:12, לצערנו יש לא מעט מועמדים שאינם עוברים את שלבי המיון השונים, אנו מציעים שיחות משוב למועמדים המעוניינים בכך. כמו כן, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בכל אחד מהשלבים השונים. את הערעור יש להגיש במייל: inbar.admissions@maoz-il.org תוך שבוע ממועד קבלת התשובה. יש לצרף מכתב באורך של עד עמוד אחד ולציין את סיבת הערעור. ועדת הערעורים תתכנס, תדון בערעור ותעדכן את המועמד בנוגע להחלטה. 

console.log('no'); jQuery(document).ready(function($) { var delay = 1000; setTimeout(function() { $('.closed-on-load .elementor-tab-title').removeClass('elementor-active'); $('.closed-on-load .elementor-tab-content').css('display', 'none'); }, delay); });