للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

תכנית העמיתים של מעוז קמה כחלק מהמאמץ הלאומי לפתח ולהעצים את המנהיגות הבכירה בישראל. מסיימי התכנית יצטרפו לרשת מעוז ולרשת "עתודות לישראל". התכנית פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד הכלכלה.

האתגר

בעשרות השנים האחרונות, עברה החברה הישראלית שינויים מרחיקי לכת בעקבות תהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חל תהליך שחיקה חברתי-כלכלי המתבטא בחוסר אמון בין מגזרים, מערכות ואוכלוסיות במדינה, ובמחסור בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ורב מגזרית.

משבר הקורונה שאנו נמצאים בעיצומו, העצים את התהליכים הללו ויש לו השלכות על האופן בו תראה החברה בישראל בשנים הבאות. בצומת היסטורי זה, קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה תואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה.

 

מעוז – רקע

ארגון מעוז מפתח, מזה עשור, מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי. הארגון יצר רשת של מנהיגות ומנהיגים הבונה אמון בין מקבלי החלטות ומייצרת שינויים ופתרונות רב מגזריים לטובת אזרחים ומערכות. ארגון מעוז פועל בשיתוף "עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה ומתמקד בארבעה תחומים: מרחב מקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. המנהיגים והמנהיגות ברשת מעוז מגיעים מהמגזרים העסקי, הציבורי, החברתי והתקשורתי, מייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית, פועלים יחד ומובילים תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים משמעותיים.

אנו פועלים מתוך הנחה ש…

הובלת שינוי ופתרון בעיות חברתיות-כלכליות מורכבות יתאפשרו רק על ידי קידום שיתופי פעולה בין מגזריים. מאחר ואין מגזר אחד שמחזיק בכלל המשאבים, שיתופי הפעולה הללו טומנים בחובם הזדמנויות משמעותיות עבור כל אחד מן המגזרים – ועבור החברה הישראלית כולה.

תכנית העמיתים:

משנת 2010 מפעיל ארגון מעוז את תכנית העמיתים, אשר מתמקדת ב:

 • הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.
 • הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות למידה, כלים ומתודולוגיות אפקטיביות של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.
 • פיתוח מנהיגות – פיתוח אישי ומקצועי והרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.
 • היכרות רחבה עם אתגרי המערכות וחיזוק היכולת להשפיע עליהם ולהוביל שינוי.

התכנית מתמקדת בלמידה וחקר של אתגרי שוק העבודה בישראל.

השנתיים האחרונות לימדו אותנו שאתגר התעסוקה האיכותית והנגשתה לכל המגזרים הוא אחד מאתגרי הליבה של מדינת ישראל. למשק הישראלי יש הזדמנויות רבות שאם ימומשו באופן נכון, יכולות לתרום לחוסן, לשגשוג חברתי-כלכלי ולצמצום פערים.

התכנית פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד הכלכלה.

מטרות התכנית

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות קידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם.

מסגרת התכנית

מחזור יב' של התכנית יחל ביוני 2022: 

14-16-16.png

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום)

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים למידה במוסד אקדמי  בחו"ל

14-16-15.png

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14.png

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהמגזרים העסקי, הציבורי, האקדמי והחברתי, חשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית ושיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים. כל אלה יוצרים עבור משתתפי התכנית ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

*מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו במהלך מרץ – אפריל.
*המפגשים הפיזיים בדומה ללימודים בחו"ל, יתקיימו בכפוף לשינויים ובהתאם למדיניות והנהלים של משרד הבריאות בתקופת הקורונה.

דרישות התכנית

cover_v3-42.png

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הובלת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

cover_v3-43.png

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

cover_v3-44.png

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית

cover_v3-45.png

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים

cover_v3-46.png

תשלום דמי השתתפות בסך 2000 ₪

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22.png

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

 • מגזר ציבורי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן).
 • מגזר עסקי – דרגי מנכ"ל / סמנכ"ל ומקביליהם.
 • מגזר חברתי – מובילים חברתיים, בדרגי מנכ"ל / סמנכ"ל בעמותות, יו"ר, מלכ"ר או חל"צ.
22-24-23.png

7 שנות ניסיון ניהולי או לחילופין 7 שנות ניסיון באקטיביזם חברתי

עשייה חברתית מוכחת, חברות בוועדים מנהלים וכד'.

תואר אקדמי ממוסד מוכר/מקביל לתואר

25-25-1.png

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

רמת האנגלית לא תהווה חסם כניסה, במידה שקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית, במידה שיהיה צורך בכך.

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • ניסיון ניהולי ישיר בהווה של 10 עובדים ומעלה.
 • אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה, בהיקף של 5 מיליון ₪ ומעלה.
 • ניסיון בעשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה הישראלית.
 • תחום עיסוק הקשור באחד מתחומי הליבה של מעוז ובפרט למי שהינו בעל השפעה על או חיבור לשוק העבודה בישראל.
 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.
 • מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה בישראל.

תהליך הקבלה מתבצע בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה והינך בעמדת השפעה שלא באה לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות הכוללת הסבר מפורט על אודות עמדת השפעה זו.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org  או בטלפון 058-6397584.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז – מחזור יב' תיסגר ב-23/02/22, כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב.
תהליך המיון יארך עד לחודש יוני, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30.png

שאלון הרשמה – תאריך אחרון להגשה: 23/02/22, כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב

30-33-31.png

יום הערכה – כולל חלק קבוצתי וחלק אישי. 
ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 30/03/22, כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב
 • 31/03/22, כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב
 • 03/04/22, ב' ניסן ה'תשפ"ב
 • 05/04/22, ד' ניסן ה'תשפ"ב
 • 10/04/22, ט' ניסן ה'תשפ"ב
30-33-32.png

ראיונות ממליצים

30-33-33.png

ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים.
יערכו בתאריכים: 

 • 23/05/22, כ"ב אייר ה'תשפ"ב
 • 24/05/22, כ"ג אייר ה'תשפ"ב
 • 26/05/22, כ"ה אייר ה'תשפ"ב

* בכפוף להנחיות משרד הבריאות, נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכנית העמיתים

אלעד זכות

סמנכ"ל תקציבים, אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הקליטה

דקלה אהרן שפרן

כתבת פרלמנטרית ומגישה בתאגיד השידור כאן

דוד בר

מנהל אגף ח' בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה

סיגל קנוטופסקי

נציגה ומנהלת אזור צפון מזרח ארה"ב בסוכנות היהודית

איתן גינזבורג

מזכ"ל, מפלגת כחול לבן

אנה פלקין

מנהלת לקוחות עסקיים בטיקטוק ישראל

מורן משה חנציס

ראשת חטיבת המחקר וסגנית הכלכלן הראשי ברשות התחרות

מוריה שלום

מנכ"ל, לשכת הפרסום הממשלתית

אסף בנר

מוביל תנועת מהפכת הקשב, יועץ עצמאי

גלי שחר אפרת

מנכ"לית FORE לימודי חוץ, הכשרת מנהלים ובית הספר להייטק באוניברסיטת רייכמן וחברת מועצת העיר רעננה

איציק מרמלשטיין

מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת וזכיינות

ליאור שטול

מנכ"ל מוסדות בני דוד

שחר רחלה חורב

סגנית בכירה לראש אגף סיבט

רחל מטר-סקופסקי

מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה

שרון פורייטר

מנהלת מסחרית חברת סולארגיק Business commercial manager at Solargik company

דן טיומקין

מנהל תוכנית אחריות - עמותת אחרי.

ירון רוזנטל

מנהל עסקי של קיבוץ כפר עציון ויו"ר של בית ספר שדה כפר עציון

ירון מטס

סגן ראש האגף לסיכול פשיעה בחברה הערבית (אגף סי"ף) במשטרת ישראל

שרי נוריאל

מנכ"לית עמותת ציונות 2000

מחמוד אלעמור

מנכ"ל החברה הכלכלית ברהט

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים בחברת האחזקות ודירקטור בחברות בנות קבוצת עפיפי

שרה שדמי-וורטמן

מנכ"לית מייסדת מרכז ורדה - המרכז הבינלאומי לבינוי קהילה, וחברת סגל, מכללת אורנים

ווידאד אלטוחי

שותפה באשכול הפיננסי BDO Israel, Finance Cluster

רוני לינדר

כתבת כלכלת בריאות TheMarker

דוד זלץ

סגן ראש העיר ביתר עילית

תלם חזן

סמנכ"ל ומנהל ארגון חברים

וסאם סעדי

מנהל מיזם ליווי רשויות בחברה הערבית, מכון ברנקו וייס

מחמוד כיאל

מנכ״ל נורת׳מד

מאיה בוזו-שוורץ

מנהלת יחידת הבוגרות והבוגרים בקרן מנדל

אלגרה קילשטיין

נשיאת חטיבת טכנולוגיות המידע Chief Information Officer, אמדוקס

מורן שניידר-רוזנבלום

מ״מ ראש החטיבה החברתית במשרד המשפטים

דגנית בידרמן

מנכ"לית חברת c.i

שמואל ילמה

ראש תחום קהילה בג'וינט ישראל

הילה שינוק

סגנית ראש אגף כלכלה ומנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות

ורדית רוזנבלום

טו"ר ועו"ד. מנחה בתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בחברה החרדית ובתוכנית שלוחי ציבור בשיתוף עם האונ' העברית. מנהלת מדרשת 'אותות'

צ'יקו (ז'ק) מנשה

סמנכ"ל תפעולי ב- Start-Up Nation Central

גיל בר-טל

יושב ראש הסתדרות המעו"ף (ההסתדרות הגדולה בתוך ההסתדרות הכללית), מנכ"ל קרן השתלמות של עובדי הרשויות המקומיות

עדי לויתן

Vice President, 3M

עבד אלעזיז נסאסרה

ראש מועצת כסיפה

קרן טרנר

Chief operating partner, קרן וינטג'

איתי טמקין

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר

אסף אלדר

סמנכ"ל תפעול ונכסים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

אמיר סטרוגו

מנכ"ל עמותת "אחריי!"

מוחמד אבו עשיבה

מנכל עתיר ומנהל פיתוח תוכניות בקבוצת תמאם

סוזן דסוקי

מנהלת אגף בכיר - טיפול באוכלוסיות קצה חוץ ביתי במשרד הרווחה והביטחון החברתי

אדית בר

מנכ"לית מרכז בלומברג סגול למנהיגות עירונית באוניברסיטת תל אביב

נעה ליטמנוביץ

ראשת אגף בכיר כלכלה ברשות לתחבורה ציבורית

גליה שגיא

מנכ״לית טריביו, סטארט-אפ חברתי לקידום התנדבות

אהרון אטיאס

מנכ"ל עיריית לוד

יובל רויטמן

ראש אשכול רגולציה במחלקה למשפט כלכלי במשרד המשפטים

שלמה אברמזון

ראש תחום בטחון ותפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה

עולא יוסף

מנהלת תחום קהילות בטוחות בעמותת יוזמות אברהם

רז פרויליך

מנכ"ל משרד התרבות והספורט לשעבר

אופיר בן-פורת

פיקוח משרד החינוך, המנהל לחינוך התיישבותי

רויטל אסייג

סמנכ"לית תפעול ראשית בעמותת תפוח Applesedds

חליל עיד

Head of Drupa2024 Global HP Industrial Print. & Mindscale CEO

מלאכ מסאלחה

מנהלת מיזם תעסוקה ומנהלת איתור ומיון במעוז לשעבר

אילאיל אמיר-כסיף

מנהלת מרכז אדמונד דה רוטשילד לחיבור השכלה גבוהה תעסוקה

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן בתאגיד השידור הישראלי

שרון חצור

סמנכ"ל מדיניות, קשרי חוץ ותכנון, משרד האנרגיה

יאיר טל

מנכ"ל אקונה ריט

רוני ויינברגר

יועץ, מלווה ומנחה בתחומי פיתוח מנהלים, תרבות ארגונית ותקשורת מקרבת

מיכל רייקין

מלווה ויועצת בנושאי פיתוח אזורי

רון אייפר

ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה

עומאר אבו רקייק

ראש המועצה המקומית תל שבע

אלי ברינר

סמנכ"ל תפעול באושר עד

אורית חלמיש

Global Organizational Development and Learning Director, SodaStream

נעימה חנאווי-כראם

סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים

אמיר באבאללה

סמנכ"ל מכירות HAAT Delivery

עופר האן

סמנכ״ל אקו סיסטם ושיווק ברשת אמית

גיא שפיגלמן

EMEA Lead Healthcare and Life Sciences Startups at Amazon Web Services

אור בנימין

Director of Operations, The Good Food Institute Israel

הדס להב

בעלת חברה לייעוץ אסטרטגי-תקשורתי ומהלכי תוכן

בועז רדי

מנכ"ל ובעלים חברת אימפקט

יעל אגמון

רכזת ביטחון, משרד האוצר

אורנית בן ישר

מנכ"לית עמותת מחשבה טובה

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים של בן חורין אלכסנדרוביץ' אסטרטגיה ותקשורת

אפרת שפר

יועצת עיסקית ומנטורית

לאה וובר

סמנכ"לית כספים בעיתון יתד נאמן

מיכאל וולה

סמנכ"ל המישלמה ליפו ומנהל אגף קהילה יפו, עיריית תל אביב יפו

מתן יגל

רכז באגף התקציבים במשרד האוצר

מרב חורב

מנהלת יחידת טרנספורמציה, מוצרים ציבוריים, מערך הדיגיטל הלאומי

איריס נחמיה

מנכ"לית חברת ייעוץ B Orion Strategies המתמחה באסטרטגיה, ניהול וממשל

זאב סקלר

מנכ"ל תלם

מג'די כתאני

מנכ"ל אלמשהדאוי קינג סטור

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

ניר ברטל

ראש המועצה המקומית אורנית

יאיר כץ

יו"ר וועד עובדי התעשייה האווירית, ארגון עובדי התעשייה האווירית

חגי פיליפסון

סמנכ״ל משאבי אנוש ומנהל חברת מקורות

רונן אבניאלי

מפקד מרחב שפלה במחוז מרכז במשטרת ישראל

ארז אמבר

מנהל אגף החינוך בעיר אריאל

דורית חיזי

מנכ״לית הסדנא לידע ציבורי

יוספה דאר

מנכ"לית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

אילאיל שחר ליס

משנה למנכ"ל חטיבת החדשות בתאגיד השידור כאן, וחברה במועצת העיתונות

ליבי זיק

מנהלת חטיבה לשירותי התפתחות ושיקום, עמותת עזר מציון

אשר דולב

סמנכ"ל אסטרטגיה ובניין הכוח במערך הדיגיטל הלאומי

שירלי רימון

מנהלת מינהל חינוך בעיריית תל אביב יפו

טל הראל מתתיהו

ראש מטה ומנהלת יחידת אסטרטגיה ופרוייקטים מיוחדים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

רני דודאי

מנכ"ל ג'וינט-תבת

ראג'י אלכרם

מנהל תיכון אורט אבו תלול ברשת אורט ישראל

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org או בטלפון 058-6397584.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים ביום ראשון, 13/02/22 י"ב אדר א' ה'תשפ"ב בשעה 17:00 (פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב-  : מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה ויש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולנמק, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה. 

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר שגשוג חברתי-כלכלי.  

חיבורים בין העמיתים מהמגזרים השונים המאפשרים קידום שיתופי פעולה – networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזריים ותוך מגזריים עם חברות מובילות במשק. הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.

הכרות עם החברה הישראלית – היכרות ובניית אמון עם הקהילות השונות בחברה הישראלית והמגזרים התעסוקתיים השונים.

הכשרת בכירים בפיתוח ובמיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

התכנית צפויה להתחיל בסוף יוני 2022 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה"ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

תהליך המיון של מחזור יב' מתחיל בינואר 2022 ויערך עד יוני 2022 בארבעה שלבים.
תהליך המיון  מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה.
בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:10). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 45 עמיתים ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

תהליך המיון יסתיים בחודש יוני ומחזור יב' של התכנית יחל בסוף יוני 2022.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

עלות התכנית מסובסדת ע"י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש"ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו"ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

יחס הרשמה למול קבלה הינו כ – 1:10, לצערנו יש לא מעט מועמדים שאינם עוברים את שלבי המיון השונים, אנו מציעים שיחות משוב למועמדים המעוניינים בכך ומאפשרים הרשמה חוזרת במחזורים הבאים. יחד עם זאת ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בכל אחד מהשלבים השונים.
את הערעור יש להגיש במייל: admission@maoz-il.org תוך שבוע ממועד קבלת התשובה. יש לצרף מכתב באורך של עד עמוד אחד ולציין את סיבת הערעור. ועדת הערעורים תתכנס, תדון בערעור ותעדכן את המועמד בנוגע להחלטה.

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.