للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

תכנית העמיתים של מעוז קמה כחלק מהמאמץ הלאומי לפתח ולהעצים את המנהיגות הבכירה בישראל. מסיימי התכנית יצטרפו לרשת מעוז ולרשת "עתודות לישראל". התכנית פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד הכלכלה.

האתגר

בעשרות השנים האחרונות, עברה החברה הישראלית שינויים מרחיקי לכת בעקבות תהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חל תהליך שחיקה חברתי-כלכלי המתבטא בחוסר אמון בין מגזרים, מערכות ואוכלוסיות במדינה, ובמחסור בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ורב מגזרית.

משבר הקורונה שאנו נמצאים בעיצומו, העצים את התהליכים הללו ויש לו השלכות על האופן בו תראה החברה בישראל בשנים הבאות. בצומת היסטורי זה, קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה תואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה.

 

מעוז – רקע

ארגון מעוז מפתח, מזה עשור, מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי. הארגון יצר רשת של מנהיגות ומנהיגים הבונה אמון בין מקבלי החלטות ומייצרת שינויים ופתרונות רב מגזריים לטובת אזרחים ומערכות. ארגון מעוז פועל בשיתוף "עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה ומתמקד בארבעה תחומים: מרחב מקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. המנהיגים והמנהיגות ברשת מעוז מגיעים מהמגזרים העסקי, הציבורי, החברתי והתקשורתי, מייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית, פועלים יחד ומובילים תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים משמעותיים.

אנו פועלים מתוך הנחה ש…

הובלת שינוי ופתרון בעיות חברתיות-כלכליות מורכבות יתאפשרו רק על ידי קידום שיתופי פעולה בין מגזריים. מאחר ואין מגזר אחד שמחזיק בכלל המשאבים, שיתופי הפעולה הללו טומנים בחובם הזדמנויות משמעותיות עבור כל אחד מן המגזרים – ועבור החברה הישראלית כולה.

תכנית העמיתים:

משנת 2010 מפעיל ארגון מעוז את תכנית העמיתים, אשר מתמקדת ב:

 • הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.
 • הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות למידה, כלים ומתודולוגיות אפקטיביות של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.
 • פיתוח מנהיגות – פיתוח אישי ומקצועי והרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.
 • היכרות רחבה עם אתגרי המערכות וחיזוק היכולת להשפיע עליהם ולהוביל שינוי.

התכנית מתמקדת בלמידה וחקר של אתגרי שוק העבודה בישראל.

השנתיים האחרונות לימדו אותנו שאתגר התעסוקה האיכותית והנגשתה לכל המגזרים הוא אחד מאתגרי הליבה של מדינת ישראל. למשק הישראלי יש הזדמנויות רבות שאם ימומשו באופן נכון, יכולות לתרום לחוסן, לשגשוג חברתי-כלכלי ולצמצום פערים.

התכנית פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד הכלכלה.

מטרות התכנית

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות קידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם.

מסגרת התכנית

מחזור יב' של התכנית יחל ביוני 2022: 

14-16-16.png

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום)

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים למידה במוסד אקדמי  בחו"ל

14-16-15.png

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14.png

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהמגזרים העסקי, הציבורי, האקדמי והחברתי, חשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית ושיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים. כל אלה יוצרים עבור משתתפי התכנית ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

*מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו במהלך מרץ – אפריל.
*המפגשים הפיזיים בדומה ללימודים בחו"ל, יתקיימו בכפוף לשינויים ובהתאם למדיניות והנהלים של משרד הבריאות בתקופת הקורונה.

דרישות התכנית

cover_v3-42.png

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הובלת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

cover_v3-43.png

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

cover_v3-44.png

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית

cover_v3-45.png

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים

cover_v3-46.png

תשלום דמי השתתפות בסך 2000 ₪

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22.png

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

 • מגזר ציבורי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן).
 • מגזר עסקי – דרגי מנכ"ל / סמנכ"ל ומקביליהם.
 • מגזר חברתי – מובילים חברתיים, בדרגי מנכ"ל / סמנכ"ל בעמותות, יו"ר, מלכ"ר או חל"צ.
22-24-23.png

7 שנות ניסיון ניהולי או לחילופין 7 שנות ניסיון באקטיביזם חברתי

עשייה חברתית מוכחת, חברות בוועדים מנהלים וכד'.

תואר אקדמי ממוסד מוכר/מקביל לתואר

25-25-1.png

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

רמת האנגלית לא תהווה חסם כניסה, במידה שקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית, במידה שיהיה צורך בכך.

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • ניסיון ניהולי ישיר בהווה של 10 עובדים ומעלה.
 • אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה, בהיקף של 5 מיליון ₪ ומעלה.
 • ניסיון בעשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה הישראלית.
 • תחום עיסוק הקשור באחד מתחומי הליבה של מעוז ובפרט למי שהינו בעל השפעה על או חיבור לשוק העבודה בישראל.
 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.
 • מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה בישראל.

תהליך הקבלה מתבצע בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה והינך בעמדת השפעה שלא באה לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות הכוללת הסבר מפורט על אודות עמדת השפעה זו.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org  או בטלפון 058-6397584.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז – מחזור יב' תיסגר ב-23/02/22, כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב.
תהליך המיון יארך עד לחודש יוני, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30.png

שאלון הרשמה – תאריך אחרון להגשה: 23/02/22, כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב

30-33-31.png

יום הערכה – כולל חלק קבוצתי וחלק אישי. 
ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 30/03/22, כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב
 • 31/03/22, כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב
 • 03/04/22, ב' ניסן ה'תשפ"ב
 • 05/04/22, ד' ניסן ה'תשפ"ב
 • 10/04/22, ט' ניסן ה'תשפ"ב
30-33-32.png

ראיונות ממליצים

30-33-33.png

ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים.
יערכו בתאריכים: 

 • 23/05/22, כ"ב אייר ה'תשפ"ב
 • 24/05/22, כ"ג אייר ה'תשפ"ב
 • 26/05/22, כ"ה אייר ה'תשפ"ב

* בכפוף להנחיות משרד הבריאות, נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכנית העמיתים

חגי טולדנו

מנהל אגף בכיר קשרי קהילה, הרשות להתחדשות עירונית

דפנה לוצקי

מנכ״לית, נוער ישראל

ליאת עמר – ארן

נציגת הסוכנות היהודית בדרום אפריקה ומנהלת מרכז ישראל.

חליל עיד

ראש חטיבת הייצור - HP Indigo

מוחמד אבו עשיבה

מנכל עתיר ומנהל פיתוח תוכניות בקבוצת תמאם

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

טל שטיינמן

Head of Israel, LinkedIn Talent Solutions

תום להד

יו"ר חברת SupPlant וחברת Lynxight

אמיר סטרוגו

מנכ"ל עמותת אחריי, עמותת "אחריי!"

עבד אלג'באר חסדייה

ראש אגף מטה דיגיטל ושירות בהראל ביטוח

שי לי שפיגלמן

מנכ"לית, Fiverr Business

רבקה לויפר

סמנכלית כלכלה ופיננסים - רשות החשמל

סיון קלינגבייל

עורכת TheMarker

איליה כץ

סגן הממונה על התקציבים, בנושאי תשתיות. משרד האוצר

עוז כ"ץ

מנהל מינהל תעשיות

איהאב חוסיין

סמנכ"ל משאבים וחווית לקוח ברשת קינג סטור

כרם נבו אכטנברג

מנכ"ל פורום חברות הצמיחה, ראש מטה לנשיא וויקס, וויקס, תפעול ומטה

עידו גרינבלום

ראש מועצה, מועצה מקומית קרית טבעון - ראש המועצה

אשר דולב

סמנכ"ל אסטרטגיה ובניין הכח, מערך הדיגיטל הלאומי

יפעת סלע

יו"ר אמונה, תנועת האישה הדתית לאומית

ניר לוינגר

מנכ"ל פעילות ישראל (CBC),קבוצת קוקה קולה

שרון פורייטר

מנהלת מסחרית חברת סולארגיק Business commercial manager at Solargik company

דורית חיזי

מנכ״לית הסדנא לידע ציבורי

רדא ענאבוסי

"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

מורן שניידר-רוזנבלום

מ״מ ראש החטיבה החברתית במשרד המשפטים

יהודה מורגנשטרן

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הילה שינוק

סגנית ראש אגף כלכלה ומנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות

הילה ברקן

סמנכ"לית קשרי חוץ המכללה האקדמית כנרת

דני רוזנר

מנהל התוכנית למנהיגות נוער, מנדל ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה, צעדים לשינוי חברתי

אבי מוצפי

מנכ״ל, חטיבת התעשיות אליקים בן ארי

אלישיב רייכנר

עיתונאי ופובליציסט בעיתון מקור ראשון. מנחה בצוות תהודה במעוז

איתי טמקין

סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אביטל בלונדר

מנכל"ית, עמותת ג'ינדאס

מושית ווליס

מנהלת תחום תיירות באר שבע

שלי סבן

סמנכ״ל כספים, החברה לניהול קופת הפנסיה של הסוכנות היהודית לא״י בע״מ

מוריה שלום

מנכ"ל, לשכת הפרסום הממשלתית

אבראהים חביב

מנכ"ל מועצה מקומית ריינה

רון אייפר

ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת (בפועל) במשרד האנרגיה

זמר בלונדהיים

סמנכ"ל תכנון ודיגיטל ברשות האסדרה במשרד ראש הממשלה

יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין בישראל

נעם וידן

מנכ"לית ומייסדת, אידאה - מרכז לדמוקרטיה ליברלית

זאב סקלר

מנכ"ל תלם

גל גבאי

עיתונאית עצמאית, במאית, מנחה ומגישה ברדיו ובטלויזיה.

אופירה גולדווסר

מנהלת פיתוח ארגוני, כלמוביל

מאיה בוזו-שוורץ

מנהלת יחידת הבוגרות והבוגרים, קרן מנדל

ליבי זיק

מנהלת חטיבה לשירותי התפתחות ושיקום

עמרי זגן

סמנכ״ל מחקר ופיתוח, קרן רש״י

אמיר רשף

מנהל שותפויות אסטרטגיות, Remilk

רועי בן טולילה

מייסד ומנכ"ל, רועים פיתוח מנהיגות

אבי ילאו

מנכ״ל עמותת הנני, אקטיביסט ויזם חברתי

שאדי עאזם

סגן בכיר (אכיפה) לממונה על השכר, משרד האוצר, אגף השכר והסכמי עבודה

יאיר פינס

בתקופת צינון

דסי גורדון

מנכ"לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

אורלי פרידמן מרטון

פעילה חברתית ןעוסקת בתחומי גוף-נפש

עלי בינג

סגן הממונה על התקציבים לענייני ביטחון באגף התקציבים, משרד האוצר

יוספה דאר

מנכ"לית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

נתנאל אלישיב

איש חינוך במכינה הקדם-צבאית עלי, סופר, מו"ל ופובליציסט

רסול סעדה

אפרת אפק

מנהלת אגף בכיר 'צוערים לשירות המדינה', נציבות שירות המדינה

מוטי אריה

מנכ"ל כיכר השבת

מחמוד רחמאן

סמנכ"ל - סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה

לירן אבישר – בן חורין

מנכ"לית משרד התקשורת

סוניה מסעוד

רואה חשבון ויועצת עסקית ופיננסית

יהודה שוחט

עורך ראשי של מגזין ״ליברל״, מרצה בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו, דוקטורנט לסוציולוגיה וכותב ספרים

עבאס עבאס

מנכ"ל אלמנארה – עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות (ע"ר)

יודפת אפק – ארזי

מנכ"ל עיריית בת ים

סאמי אסעד

מנכ"ל עמותת קו משווה

מיכל צוק שפיר

יועמ"ש, בית הנשיא

מוחמד סאלח

דירקטור ומשנה למנכל, קבוצת חברות משהדאווי ורשת מזון קינג סטור

יפעת סיטרואן

מנהלת אגף אסטרטגיה וחדשנות במשרד העבודה

שלומי אבני

חבר וועד מנהל בעמותת נירים. מנכ"ל חברת TAGA URBANIC

תומר היימן

סמנכ"ל תכנון ופיתוח עסקי, קרן JTLV

אילאיל בן צור

מקימה ועורכת ראשית Tech12

תהילה ברייטברט

ראש ענף מחקר, מטה מחקר ועיצוב מדיניות, משרד ראש הממשלה

שרה הלר

מנהלת מיזם תעסוקה, מעוז, מנהלת מכון יעד, קרן ק.מ.ח.

גל פילק

מנהלת מסיל״ה, במנהל שירותים חברתיים, עיריית תל אביב

אופיר פלדי

מנכ"ל חברת שמיים

ערן דורון

ראש מועצה אזורית רמת הנגב

יעל אגמון

רכזת ביטחון, משרד האוצר

יעקב טריפטו

מנכ"ל חברת העובדים

מעוז ביגון

מנהל האגף לחינוך מבוגרים. משרד החינוך

ישראל גולדשמידט

בעלים ומנכ"ל, פיילויאל

אחמד מואסי

מנהל תחום חברה ערבית, קרן אדמונד דה רוטשילד, ניהול פרויקטים

אושר פרי

מנכ"ל מייסד, ShipIn.ai

ענאן מעלוף

מנהל מערך פיתוח התחבורה הציבורית ביישובי החברה הערבית עבור משרד התחבורה, הרשות לתחבורה ציבורית

אופיר בן-פורת

פיקוח משרד החינוך, המנהל לחינוך התיישבותי

גיל בר-טל

יושב ראש הסתדרות המעו"ף, (ההסתדרות הגדולה בתוך ההסתדרות הכללית) מנכ"ל קרן השתלמות של עובדי הרשויות המקומיות

יפית חייקין

מנהלת המחלקה לזהויות, החברה למתנ"סים

תמר פלד-אמיר

משנה למנכ״לית רשת עמל

יצחק ברנר

סגן ראש מועצת גבעת זאב

יאיר טרצ'יצקי

יו"ר ארגון העיתונאים לשעבר

מרב חורב

מנהלת יחידת טרנספורמציה, מוצרים ציבוריים, מערך הדיגיטל הלאומי

נורית פלתר איתן

מנהלת מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה, בנק ישראל

אור רוזן

סמנכ"ל מכירות, אמזון

נעה בן-שבת

היועצת המשפטית של ועדת העבודה והרווחה ושל ועדת הבריאות של הכנסת

אסתר פיק

סמנכ"לית כספים,קבוצת 2B

תומר שגב (שטרקשל)

יזם חינוכי ופרויקטור חדשנות בחינוך

מתן יפה

מייסד, כוכבי המדבר

עמית גרנק

מנהל תוכניות ואסטרטגיה בקרן ראסל ברי

אבי מיליקובסקי

ממונה על ענייני בג"צים בפרקליטות המדינה (פרקליט בכיר במחלקת הבג"צים), מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה (משרד המשפטים)

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org או בטלפון 058-6397584.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים ביום ראשון, 13/02/22 י"ב אדר א' ה'תשפ"ב בשעה 17:00 (פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב-  : מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה ויש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולנמק, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה. 

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר שגשוג חברתי-כלכלי.  

חיבורים בין העמיתים מהמגזרים השונים המאפשרים קידום שיתופי פעולה – networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזריים ותוך מגזריים עם חברות מובילות במשק. הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.

הכרות עם החברה הישראלית – היכרות ובניית אמון עם הקהילות השונות בחברה הישראלית והמגזרים התעסוקתיים השונים.

הכשרת בכירים בפיתוח ובמיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

התכנית צפויה להתחיל בסוף יוני 2022 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה"ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

תהליך המיון של מחזור יב' מתחיל בינואר 2022 ויערך עד יוני 2022 בארבעה שלבים.
תהליך המיון  מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה.
בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:10). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 45 עמיתים ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

תהליך המיון יסתיים בחודש יוני ומחזור יב' של התכנית יחל בסוף יוני 2022.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

עלות התכנית מסובסדת ע"י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש"ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו"ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

יחס הרשמה למול קבלה הינו כ – 1:10, לצערנו יש לא מעט מועמדים שאינם עוברים את שלבי המיון השונים, אנו מציעים שיחות משוב למועמדים המעוניינים בכך ומאפשרים הרשמה חוזרת במחזורים הבאים. יחד עם זאת ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בכל אחד מהשלבים השונים.
את הערעור יש להגיש במייל: admission@maoz-il.org תוך שבוע ממועד קבלת התשובה. יש לצרף מכתב באורך של עד עמוד אחד ולציין את סיבת הערעור. ועדת הערעורים תתכנס, תדון בערעור ותעדכן את המועמד בנוגע להחלטה.

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.