>"> ');

תכנית מקום - מחזור ה'

מידע על התוכנית

ארגון מעוז //

רשת מבוססת אמון של מנהיגות ומנהיגים משפיעים ומגוונים שמקדמים מהלכי שינוי על מנת לחזק את החוסן החברתי-כלכלי בישראל

המערכות המשרתות כיום את האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים. במערכות מורכבות, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך בפיתוח עתודות הון אנושי, המייצגות את כלל הציבור בישראל, ופועלות יחד, במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח.

בשיתוף עם אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה פועל ארגון מעוז ליישום החלטת הממשלה 'עתודות לישראל' – תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל. במסגרת זו הוא מפעיל מיזמים משותפים, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, בתחומי הליבה: בריאות, חינוך, מרחב מקומי ותעסוקה.

תכנית מקום //

עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי, מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז

המיזם הוקם במסגרת יישום החלטת ממשלה ‘עתודות לישראל’ – תוכנית אסטרטגית לבניין עתודות כח האדם למגזר הציבורי בישראל. התוכנית מאתרת, מכשירה ומרשתת מנהיגים בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים במערכת השלטון המקומי, החברה האזרחית, המרחב העסקי והשלטון המרכזי במטרה לטפח דור עתידי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים ומובילי שינוי במרחב המקומי.
חזון המיזם הינו חיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.
המיזם מאתר, מפתח ומרשת מנהיגים ומנהיגות בעלי זיקה למרחב המקומי: בשלטון המקומי, בחברה האזרחית, במגזר העסקי, בשלטון המרכזי ומהתקשורת. הוא בונה ביניהם אמון ומלווה אותם בתהליכי הובלת שינוי וחיזוק הון חברתי.